Referater

Referat af generalforsamling – 3. maj 2024

Kim Høg Hermansen vælges til dirigent. Kim konstaterer at generalforsamlingen ikke er varslet korrekt. Det besluttes at gennemfører, idet alle er enige herom. Formanden gennemgår beretningen. Der orienteres om at kommunen har planer om at opkræve 230 kr. i timer for brug af lokalet. Dette vil betyde en merudgift på små 1000 kr. pr smagning, [...]

Referat af generalforsamling – 3. maj 2024 Read More »

Referat af generalforsamling – 6. maj 2022

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 6. maj 2022 kl. 19:00. Pavilion nr. 21, Bag Slagelse teater. Indkørsel fra Oehlenschlægergade. Generalforsamlingen indeholder flg. punkter: Valg af dirigent Poul Erik Gudiksen / Konstaterede af generalforsamling var lovligt indkaldt. Formandsberetning. Blev godkendt Regnskabsberetning Blev godkendt Forslag (forslag skal være bestyrelsen i

Referat af generalforsamling – 6. maj 2022 Read More »

Referat af generalforsamling – 7. maj 2021

Valg af dirigent.  Valget faldt på Kim Høg som accepterede. Formandsberetning. Er sendt til alle. Godkendt Regnskabsberetning. Underskrevet regnskab gennemgås og godkendes uden bemærkninger. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150 pr. år. Kontingent vedtages uændret. Ingen andre forslag. Valg til bestyrelsen og suppleant. Næstformand Jerry Knuth er på valg.

Referat af generalforsamling – 7. maj 2021 Read More »

Referat af generalforsamling – 15. maj 2020

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 15. maj 2020 kl. 19:00. ONLINE   Generalforsamlingen indeholder flg. punkter: Valg af dirigent Michael Hansen blev valgt / Konstaterede af generalforsamling var lovligt indkaldt. Formandsberetning. Beretning blev godkendt Regnskabsberetning Blev godkendt Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

Referat af generalforsamling – 15. maj 2020 Read More »

Referat af generalforsamling – 3. maj 2019

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 4. maj 2018 kl. 19:00. Pavilion nr. 21, Bag Slagelse teater. Indkørsel fra Oehlenschlægergade. Generalforsamlingen indeholder flg. punkter: Valg af dirigent Lene Jeppesen blev valgt / Konstaterede af generalforsamling var lovligt indkaldt. Formandsberetning. Poul Erik Gudiksen anmodet om at de udmeldte datoer for

Referat af generalforsamling – 3. maj 2019 Read More »

Referat af generalforsamling – 4. maj 2018

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 4. maj 2018 kl. 19:00. Pavilion nr. 21, Bag Slagelse teater. Indkørsel fra Oehlenschlægergade. Generalforsamlingen indeholder flg. punkter: Valg af dirigent Poul Erik Gudiksen / Konstaterede af generalforsamling var lovligt indkaldt. Formandsberetning. Blev godkendt Regnskabsberetning Blev godkendt Forslag (forslag skal være bestyrelsen i

Referat af generalforsamling – 4. maj 2018 Read More »

Referat 2015/2016

Referat af ordinære Generalforsamling i Whiskylaug Loch Ness fredag d. 13. maj, 2016. Kl. 19.00 Valg af dirigent Lene blev valgt. Det blev konstateret, at generalforeningen er blevet indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægterne. Formandsberetningen af Bo Bønnelycke. Formanden takkede for fremmødet. Foreningen har haft et stabilt år, både økonomisk og medlemsmæssigt, men det er

Referat 2015/2016 Read More »

Referat 2014/2015

Referat fra Generalforsamlingen Loch Ness 8.maj 2015 Valg af dirigent Lene Jeppesen valgt Formandsberetning Lene Jeppesen roste Find Holger-smagningen, stor ros til bestyrelsen Formandens beretning godkendt. Regnskabsberetning Vi har i år haft et underskud på ca 4000kr, det skyldes færre medlemmer og færre til smagningerne. Indkøb til eget brug, var bare en post som Bo skulle

Referat 2014/2015 Read More »

Referat 2013/2014

Referat for generalforsamling afholdt 2. maj 2014 Valg af dirigent Der blev forslået Peter. Peter valgt Formandsberetning Formandens beretning i skriftlig form. Der skal stå 2014 i smagningen i september Beretning vedtaget. Regnskabsberetning Se regnskab på nettet. Regnskab godkendt Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) 4a – Forslag om

Referat 2013/2014 Read More »

Referat 2012/2013

Referat for generalforsamling afholdet 3. maj 2013 Valg af dirigent Kim Jørgen valgt til dirigent. Formandsberetning ved formand Bo Bönnelycke Se Formandens beretning på hjemmesiden. Formandens beretning blev godkendt. Regnskabsberetning ved kasserer Michael Hansen Se Regnskab på hjemmesiden Der var en kommentar om udgifterne til bestyrelsen ikke var medregnet to gange ved den ene smagning.

Referat 2012/2013 Read More »