Referat 2013/2014

Referat for generalforsamling afholdt 2. maj 2014

 1. Valg af dirigent
  Der blev forslået Peter. Peter valgt
 2. Formandsberetning
  Formandens beretning i skriftlig form.
  Der skal stå 2014 i smagningen i september Beretning vedtaget.
 3. Regnskabsberetning
  Se regnskab på nettet.
  Regnskab godkendt
 4. Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  4a – Forslag om indkøb af tønder (nærmere beskrivelse tilgår)
  Se formandens beretning Ellers ingen forslag.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant
  Formand Bo B nnelycke ( Genopstiller )
  Bo valgt
  Poul Erik Gudiksen ( Genopstiller)
  Poul Erik valgt
  Et bestyrelsesmedlem for Benny
  Jerry Knuth valgt
  Suppleanten Karen Strauss er på valg.
  Karen valgt
 6. Valg af revisor Lene Jeppesen er på valg
  Per Jørgensen valgt
  Suppleanten Kim Hermansen er på valg.
  Finn Christensen valgt
 7. Evt
  Kim: Kan man lave hjemmesiden med et personligt login?
  Måske kunne man bare have medlemsnummeret stående.
  Måske skal der bare står hvor mange der har tilmeldt sig.
  Facebook kan måske også bruges
  Det tager vi med på  næste møde.