Referat 2013/2014

Referat for generalforsamling afholdt 2. maj 2014

  1. Valg af dirigent
    Der blev forslået Peter. Peter valgt
  2. Formandsberetning
    Formandens beretning i skriftlig form.
    Der skal stå 2014 i smagningen i september Beretning vedtaget.
  3. Regnskabsberetning
    Se regnskab på nettet.
    Regnskab godkendt
  4. Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
    4a – Forslag om indkøb af tønder (nærmere beskrivelse tilgår)
    Se formandens beretning Ellers ingen forslag.
  5. Valg til bestyrelsen og suppleant
    Formand Bo B nnelycke ( Genopstiller )
    Bo valgt
    Poul Erik Gudiksen ( Genopstiller)
    Poul Erik valgt
    Et bestyrelsesmedlem for Benny
    Jerry Knuth valgt
    Suppleanten Karen Strauss er på valg.
    Karen valgt
  6. Valg af revisor Lene Jeppesen er på valg
    Per Jørgensen valgt
    Suppleanten Kim Hermansen er på valg.
    Finn Christensen valgt
  7. Evt
    Kim: Kan man lave hjemmesiden med et personligt login?
    Måske kunne man bare have medlemsnummeret stående.
    Måske skal der bare står hvor mange der har tilmeldt sig.
    Facebook kan måske også bruges
    Det tager vi med på  næste møde.