Generalforsamling – 3. maj 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024


 

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 3. maj 2024 kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Den Store Sal på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade.

Forslag fra medlemmerne skal sende på mail til bestyrelsen på info@lochness-whisky.dk
Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest fredag den 19. april kl. 19:00

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen forslår Kim Høg Hermansen
 2. Formandsberetning.
 3. Regnskabsberetning.
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  1. Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150 pr. år.
  2. Bestyrelsen har forslag til opdatering af vedtægterne.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant.
  Formand Bo Bønenlycke er på valg for to år.
  Sekretær René Sørensen er på valg for to år.
  Bestyrelsesmedlem Kim Koch er på valg for to år.
  Suppleant Jesper Mayn er på valg for ét år.
  Alle er villige til genvalgt
 6. Valg af revisor Poul Erik Gudiksen er på valg.
  Valg af revisorsuppleant Kim Høg Hermansen er på valg.
  Begge er villige til genvalg.
 7. Eventuelt

Sidste frist for tilmelding er den 1. maj 2024.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for sæsonen 2023/2024.

Tilmelding og deltagerliste

Klik på den grønne TILMELD knap