Referat af generalforsamling – 3. maj 2024

 1. Kim Høg Hermansen vælges til dirigent.
  Kim konstaterer at generalforsamlingen ikke er varslet korrekt. Det besluttes at gennemfører, idet alle er enige herom.
 1. Formanden gennemgår beretningen. Der orienteres om at kommunen har planer om at opkræve 230 kr. i timer for brug af lokalet. Dette vil betyde en merudgift på små 1000 kr. pr smagning, hvis det gennemføres.
  Der er bemærkninger til onlinesmagningen. Der ønskes bedre udstyr, samt mere orientering om de whiskys som smages. Formanden oplyser at det er noget bestyrelsen vil kigge på.
 1. Regentskabet gennemgås og godkendes af forsamlingen uden kommentarer.
 2. Kontingentet vedtages fastholdt til 150 kr. Der stilles forslag til en stigning næste år hvis vi skal til at betale for lokalet, så det er kontingentet der dækker huslejen og ikke smagningerne. Det foreslås også at bestyrelsen eventuelt kunne betale for smagningerne også, enten helt eller delvist.
  Michael orienterer om at det er bestyrelser der ikke får smagninger hvis der er 30+ tilmeldte.
  Formanden forklarer at det er en ordning der ligger langt tilbage. Der er i øvrigt bred tilslutning til at bestyrelsen ikke betaler.
  Bestyrelsen har stillet forsalg til vedtægtsændringer. Disse vedtages uden kommentarer.
 1. Alle genvælges
 2. Alle genvælges
 3. Der stilles forslag om en smagning med de klassiske 6 (Diago)
  Forslag om en smagning fra det øvrige Europa.
  Der stilles forslag om at vi bliver bedre til at promovere os ud ad til.  F.eks. på de sociale medier.
  Formanden opfordrer til at alle byder ind hvis de ser/læser/høre om spændende flasker. Tøv ikke med at kontakte bestyrelsen så.