Referat af generalforsamling – 7. maj 2021

Valg af dirigent.  Valget faldt på Kim Høg som accepterede. Formandsberetning. Er sendt til alle. Godkendt Regnskabsberetning. Underskrevet regnskab gennemgås og godkendes uden bemærkninger. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150 pr. år. Kontingent vedtages uændret. Ingen andre forslag. Valg til bestyrelsen og suppleant. Næstformand Jerry Knuth er på valg. [...]

Referat af generalforsamling – 7. maj 2021 Read More »