Generalforsamling

Referat af generalforsamling – 3. maj 2024

Kim Høg Hermansen vælges til dirigent. Kim konstaterer at generalforsamlingen ikke er varslet korrekt. Det besluttes at gennemfører, idet alle er enige herom. Formanden gennemgår beretningen. Der orienteres om at kommunen har planer om at opkræve 230 kr. i timer for brug af lokalet. Dette vil betyde en merudgift på små 1000 kr. pr smagning, [...]

Referat af generalforsamling – 3. maj 2024 Read More »

Generalforsamling – 3. maj 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024   Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 3. maj 2024 kl. 19:00. Generalforsamlingen vil blive afholdt i Den Store Sal på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade. Forslag fra medlemmerne skal sende på mail til bestyrelsen på info@lochness-whisky.dk Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest fredag den 19.

Generalforsamling – 3. maj 2024 Read More »

Generalforsamling – 12. maj 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023   Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 12. maj 2023 kl. 19:00. Generalforsamlingen vil blive afholdt i vores lokaler. Generalforsamlingen indeholder flg. punkter: Valg af dirigent. Bestyrelsen forslår Kim Høg Hermansen Formandsberetning. Regnskabsberetning. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150

Generalforsamling – 12. maj 2023 Read More »

Referat af generalforsamling – 6. maj 2022

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 6. maj 2022 kl. 19:00. Pavilion nr. 21, Bag Slagelse teater. Indkørsel fra Oehlenschlægergade. Generalforsamlingen indeholder flg. punkter: Valg af dirigent Poul Erik Gudiksen / Konstaterede af generalforsamling var lovligt indkaldt. Formandsberetning. Blev godkendt Regnskabsberetning Blev godkendt Forslag (forslag skal være bestyrelsen i

Referat af generalforsamling – 6. maj 2022 Read More »

Generalforsamling – 6. maj 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022   Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 6. maj 2022 kl. 19:00. Generalforsamlingen finder sted i vores lokaler bag Slagelse Teater. Generalforsamlingen indeholder flg. punkter: Valg af dirigent. Formandsberetning. Regnskabsberetning. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150 pr. år. Der

Generalforsamling – 6. maj 2022 Read More »

Referat af generalforsamling – 7. maj 2021

Valg af dirigent.  Valget faldt på Kim Høg som accepterede. Formandsberetning. Er sendt til alle. Godkendt Regnskabsberetning. Underskrevet regnskab gennemgås og godkendes uden bemærkninger. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150 pr. år. Kontingent vedtages uændret. Ingen andre forslag. Valg til bestyrelsen og suppleant. Næstformand Jerry Knuth er på valg.

Referat af generalforsamling – 7. maj 2021 Read More »