Generalforsamling – 6. maj 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022


 

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 6. maj 2022 kl. 19:00.

Generalforsamlingen finder sted i vores lokaler bag Slagelse Teater.

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandsberetning.
 3. Regnskabsberetning.
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  1. Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150 pr. år.
  2. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant.
  1. Formand Bo Bønnelycke er på valg og ønsker genvalg.
  2. Medlem Kim Koch er på valg og ønsker genvalg.
  3. Suppleant Kim Høg Hermansen aftræder efter eget ønske.
  4. Jesper Mayen ønsker nyvalg som suppleant.
 6. Valg af revisor og suppleant
  1. Poul Erik Gudiksen er på valg som revisor og ønsker genvalg.
  2. Kim Høg Hermansen er på valg som revisorsuppleant og ønsker genvalg.
 7. Eventuelt

Sidste frist for tilmelding er den 4. maj 2022.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for sæsonen 2021/2022.

Tilmelding