Generalforsamling – 12. maj 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023


 

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 12. maj 2023 kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i vores lokaler.

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen forslår Kim Høg Hermansen
 2. Formandsberetning.
 3. Regnskabsberetning.
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  1. Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150 pr. år.
  2. Forslag fra Benny Nissen
   The Upper Hill har tilbudt at vi gerne må holde vores smagninger i kælderen, ligesom de danske øl-entusiaster også gør. Der er plads til 40 personer. Det koster ikke noget at være der, vi må gerne medbringe sandwich/smørrebrød. Dog må vi ikke medbringe drikkevarer uden at skulle betale proppenge. (Vores whisky skal vi ikke betale proppenge af) Pubben vil gerne give os en meget god pris på fadøl og vand til pausen.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant.
  Næstformand Jerry Knuth er på valg.
  Kasserer Michael Hansen er på valg.
  Sekretær René Sørensen er på valg.
  Suppleant Jesper Mayn er på valg.
  Alle er villige til genvalgt
 6. Valg af revisor Poul Erik Gudiksen er på valg.
  Valg af revisorsuppleant Kim Høg Hermansen er på valg.
  Begge er villige til genvalg.
 7. Eventuelt

Sidste frist for tilmelding er den 10. maj 2023.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for sæsonen 2022/2023.

Tilmelding og deltagerliste

Klik på den grønne KØB knap