Referat af generalforsamling – 6. maj 2022

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 6. maj 2022 kl. 19:00. Pavilion nr. 21, Bag Slagelse teater. Indkørsel fra Oehlenschlægergade.

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
  Poul Erik Gudiksen / Konstaterede af generalforsamling var lovligt indkaldt.
 2. Formandsberetning.
  Blev godkendt
 3. Regnskabsberetning
  Blev godkendt
 4. Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  Der var ingen indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant
  Formand Bo Bønnelycke er på valg. Genvalgt
  Medlem Kim Koch er på valg. Genvalgt
  Suppleanten på valg.
  Jesper Mayn valgt
 6. Valg af revisor
  Poul Erik Gudiksen er på valg. Genvalgt
  Suppleanten Kim Høg Hermansen er på valg. Genvalgt
 7. Eventuelt.
  Intet.