Referat 2014/2015

Referat fra Generalforsamlingen Loch Ness 8.maj 2015

 1. Valg af dirigent
  Lene Jeppesen valgt
 2. Formandsberetning
  Lene Jeppesen roste Find Holger-smagningen, stor ros til bestyrelsen
  Formandens beretning godkendt.
 3. Regnskabsberetning
  Vi har i år haft et underskud på ca 4000kr, det skyldes færre medlemmer og færre til smagningerne.
  Indkøb til eget brug, var bare en post som Bo skulle have med hjem. Den er betalt.
  Der var en snak om det er nødvendigt at registrere udgifter til bestyrelsen.Der var god enighed om at det er fint at det er synligt
  Regnskab godkendt
 4. Forslag
  Ingen indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant
  Næstformand Jerry Knuth (Genopstiller)
  Kasserer Michael Hansen (Genopstiller)
  Michael Pedersen (Genopstiller ikke)
  Bestyrelsen forslår Kim Kaad til nyt bestyrelsesmedlem.
  Jerry, MIchael og Kim blev valgt
  Suppleanten Karen Strauss (Genopstiller ikke) er på valg.
  Jens Jørgen forslået og valgt
 6. Valg af revisor Per Jørgensen er på valg. Per valgt
  Suppleanten Finn Christensen er på valg.Finn valgt
 7. Eventuelt
  Forskelligt slags pålæg ønskes, måske også til generalforsamlingen.
  Der var en generel snak om det var for billige whisky til smagningerne.
  Der blev givet til kende fra bestyrelsen, at det var gode whisky, men at et mindre antal medlemmer jo også gør, at vi ikke har råd til så dyre smagninger.

Der blev foreslået andre lokaler til smagningerne. Jerry forklarede, at smagningerne bliver dyrere hvis det skal være i en vinhandel. Poul Erik lovede at undersøge om der findes andre lokaler i Slagelse, som vi kan låne.

Det kunne også prøves, at få spisning ind. Så man starter allerede kl 18. Der var en tilkendegivelse fra forsamlingen at bestyrelsen arbejder videre.