Referat 2012/2013

Referat for generalforsamling afholdet 3. maj 2013

 1. Valg af dirigent
  Kim Jørgen valgt til dirigent.
 2. Formandsberetning ved formand Bo Bönnelycke
  Se Formandens beretning på hjemmesiden.
  Formandens beretning blev godkendt.
 3. Regnskabsberetning ved kasserer Michael Hansen
  Se Regnskab på hjemmesiden
  Der var en kommentar om udgifterne til bestyrelsen ikke var medregnet to gange ved den ene smagning. Michael svarede, at det ville han tjekke, men at de ikke havde indflydelse på bundlinjen.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  4a – Forslag om indkøb af tønder (nærmere beskrivelse tilgår)
  Formanden fremlagde forslaget, og uddybede at der bliver lavet en konstruktion, der sikrer at medlemmerne er medejere af tønderne, også selvom der kom en situation, hvor klubben blev nedlagt.
  Der var stemning for at bestyrelsen arbejder videre med tønderne.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant
  Kasserer Michael Hansen ( Genopstiller )   Genvalgt
  Michael Pedersen ( Genopstiller)  Genvalgt
  Næstformand Benny Nissen ( Genopstiller)  Genvalgt
  Pt. er suppleanten vakant. Emner modtages. Karen Strauss valgt
 6. Valg af revisor Lene Jeppesen
  Pt. er suppleanten vakant.    Kim Hermansen Valgt
 7. Eventuelt
  Bestyrelsen blev takket for årets smagninger.