Referat af generalforsamling – 15. maj 2020

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 15. maj 2020 kl. 19:00. ONLINE

 

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
  Michael Hansen blev valgt / Konstaterede af generalforsamling var lovligt indkaldt.
 2. Formandsberetning.
  Beretning blev godkendt
 3. Regnskabsberetning
  Blev godkendt
 4. Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – Den 20. april 2018)
  Der var ingen indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant
  Formand Bo Bønnelycke er på valg. Genvalgt
  Thorbjørn Nielsen er på valg. Ønsker ikke genvalg
  Kim Koch stiller op og blev valgt
  Suppleanten Kim Høg Hermansen blev genvalgt
 6. Valg af revisor
  Poul Erik Gudiksen Genvalgt
  Suppleanten Kim Høg Hermansen Genvalgt
 7. Eventuelt.
  Intet.