Referat af generalforsamling – 3. maj 2019

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 4. maj 2018 kl. 19:00. Pavilion nr. 21, Bag Slagelse teater. Indkørsel fra Oehlenschlægergade.

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
  Lene Jeppesen blev valgt / Konstaterede af generalforsamling var lovligt indkaldt.
 2. Formandsberetning.
  Poul Erik Gudiksen anmodet om at de udmeldte datoer for smagninger gerne skulle overholdes. Nogle har sat disse dage af, og når de så bliver rykket fordi nogle ikke kan, betyder det at andre ikke kan. Når datoerne er udmeldt i så god tid, må det være op til hvert enkelt medlem at prioritere.
  Bestyrelsen lovede at imødekomme anmodningen.
  Beretning blev godkendt
 3. Regnskabsberetning
  Blev godkendt
 4. Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – Den 20. april 2018)
  Der var ingen indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant
  Næstformand Jerry Knuth er på valg. Genvalgt
  Kasserer Michael Hansen er på valg. Genvalgt
  Medlem René Sørensen er på valgt. Genvalgt
  Suppleanten Vakant er på valg. Kim Høg Hermansen valgt
 6. Valg af revisor
  Per Jørgensen ønsker ikke genvalg. Poul Erik Gudiksen Valgt
  Suppleanten Kim Høg Hermansen
 7. Eventuelt.
  Bestyrelsen arbejder stadig på at arrangere en tur til Skotland og danske destillerier i 2019 / 2020.
  Der var ros til bestyrelsen for gode arrangementer.
  Der var ønske om at der ved generalforsamlingen blev skænket lidt flere whiskyer.