Referat 2015/2016

Referat af ordinære Generalforsamling i Whiskylaug Loch Ness fredag d. 13. maj, 2016. Kl. 19.00

 1. Valg af dirigent
  Lene blev valgt.
  Det blev konstateret, at generalforeningen er blevet indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægterne.
 2. Formandsberetningen af Bo Bønnelycke.
  Formanden takkede for fremmødet. Foreningen har haft et stabilt år, både økonomisk og medlemsmæssigt, men det er ønskeligt, at vi er nogle flere. Alle må arbejde på, at der kommer en tilgang til foreningen. Bestyrelsen har delt de opgaver, der er ved bl.a. smagningerne mellem sig, og dette skulle give mere variation i smagningerne.
  Der blev sagt farvel til Poul Erik Gudiksen, for hans arbejde i bestyrelsen, med stor tak for indsatsen i de forgangne år.
  Lidt om det forgangne års smagninger.
  September 2015: En Nordisk smagning, som overraskede mange positivt. Stauning var en af overraskelserne, de er nu opkøbt af Diego, der også har Macallan og Highland Park i folden.
  November 2015: Var en Bourbon fad smagning.
  Februar 2015: En kombineret spisning og sherry fad smagning. Det var en rigtig hyggelig aften med godt humør.
  April 2015: The Scottish Malt Whisky Society smagning, som var en stor oplevelse, med mange gode flasker.
  Årets program 2016, ser ud som følger.
  September 2016: Vi starter op med et glædeligt gensyn med Vin kompagniet, som har mange gode flasker på hylderne.
  Februar 2016: Vi prøver igen, med en hyggelig aften med koner og medlemmer, til en kombineret spisning og smagning.
  April 2016: En overraskelse, men af de bedste! Formandsberetningen blev godkendt.
 3. Regnskabsberetning af kasserer Michael.
  Michael aflagde igen et godt regnskab. Han gjorde desuden opmærksom på, at foreningen ligger inde med et stort lager af whiskyglas.
  Kontant Kassebeholdning: 998,25
  Bankbeholdning: 7.365,70
  Regnskabet blev godkendt, uden anmærkninger.
 4. Forslag til generalforsamlingen.
  Ingen indkommende forslag at behandle.
 5. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
  Formandsposten var på valg. Bo Bønnelycke genopstillede og er blev genvalgt.
  Poul Erik Gudiksen genopstillede ikke til bestyrelsen og derfor skulle sekretærposten også genbesættes.
  Jens Jørgen Jensen er blev valgt som nyt medlem af bestyrelse, samt som ny sekretær for foreningen.
  Suppleant til bestyrelsen blev Michael Lynge, som overtager pladsen efter Jens Jørgen Jensen.
 6. Valg af revisor samt suppleant.
  Valg af revisor blev Per Jørgensen som genopstillede.
  Suppleant til revisor blev Finn Christensen som også genopstillede.
 7. Eventuelt.

Det vil være et godt mål, at der kommer flere gæster til foreningens smagningerne, som ikke er medlemmer i forvejen, for så evt. at tage stilling til om de ønsker et medlemskab efterfølgende.

Det blev foreslået under eventuelt om man kunne købe sandwich til generalforsamlingen. Nogle ankom lettere sultne, og det ville derfor være en stor hjælp hvis det var muligt. Bestyrelsen ville undersøge om det var muligt at bestille, samtidigt med at man tilmeldte sig generalforsamlingen.

Lene takker for god ro og orden.