Referat af generalforsamling – 4. maj 2018

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 4. maj 2018 kl. 19:00. Pavilion nr. 21, Bag Slagelse teater. Indkørsel fra Oehlenschlægergade.

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
  Poul Erik Gudiksen / Konstaterede af generalforsamling var lovligt indkaldt.
 2. Formandsberetning.
  Blev godkendt
 3. Regnskabsberetning
  Blev godkendt
 4. Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – Den 20. april 2018)
  Der var ingen indkomne forslag. Poul Erik foreslog at vi steppede op med smagningerne, så vi nåede de topsmagninger vi havde tidligere. Det kommer også!
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant
  Formand Bo Bønnelycke er på valg. Genvalgt
  Medlem Thorbjørn Nielsen er på valg. Genvalgt
  Da James valgte at forlade bestyrelse i sin periode blev RenéBjørn Sørensen valgt ind for et år.
  Suppleanten Vakant er på valg.
  James valgt
 6. Valg af revisor
  Per Jørgensen er på valg. Genvalgt
  Suppleanten Finn Christensen er på valg. Genvalgt
 7. Eventuelt.
  Bestyrelsen arbejder stadig på at arrangere en tur til Skotland i 2018 / 2019.

Som vanligt sætter lauget whisky på bordet efter generalforsamlingen, og denne aften har vi nogle gode gamle flasker. Denne gang en Benrinnes fra Flora Fauna serien.