Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018


 

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 4. maj 2018 kl. 19:00.
Pavilion nr. 21, Bag Slagelse teater. Indkørsel fra Oehlenschlægergade.

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Regnskabsberetning
 4. Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – Den 20. april 2018)
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant
  Formand Bo Bønnelycke er på valg.
  Medlem Thorbjørn Nielsen er på valg.
  Suppleanten Vakant er på valg.
 6. Valg af revisor Per Jørgensen er på valg.
  Suppleanten Finn Christensen er på valg.
 7. Eventuelt

Som vanligt sætter lauget whisky på bordet efter generalforsamlingen, og denne aften har vi nogle gode gamle flasker.

Husk også vores bankospil som er ligeså omfattende som det plejer.
Prisen for bankoplader med 6 styks koster kr. 100,00.

Sidste frist for tilmelding er den 3. maj 2018.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for sæsonen 2017/2018.