Referat

Referat 2015/2016

Referat af ordinære Generalforsamling i Whiskylaug Loch Ness fredag d. 13. maj, 2016. Kl. 19.00 Valg af dirigent Lene blev valgt. Det blev konstateret, at generalforeningen er blevet indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægterne. Formandsberetningen af Bo Bønnelycke. Formanden takkede for fremmødet. Foreningen har haft et stabilt år, både økonomisk og medlemsmæssigt, men det er […]

Referat 2015/2016 Read More »

Referat 2014/2015

Referat fra Generalforsamlingen Loch Ness 8.maj 2015 Valg af dirigent Lene Jeppesen valgt Formandsberetning Lene Jeppesen roste Find Holger-smagningen, stor ros til bestyrelsen Formandens beretning godkendt. Regnskabsberetning Vi har i år haft et underskud på ca 4000kr, det skyldes færre medlemmer og færre til smagningerne. Indkøb til eget brug, var bare en post som Bo skulle

Referat 2014/2015 Read More »

Referat 2013/2014

Referat for generalforsamling afholdt 2. maj 2014 Valg af dirigent Der blev forslået Peter. Peter valgt Formandsberetning Formandens beretning i skriftlig form. Der skal stå 2014 i smagningen i september Beretning vedtaget. Regnskabsberetning Se regnskab på nettet. Regnskab godkendt Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) 4a – Forslag om

Referat 2013/2014 Read More »

Referat 2012/2013

Referat for generalforsamling afholdet 3. maj 2013 Valg af dirigent Kim Jørgen valgt til dirigent. Formandsberetning ved formand Bo Bönnelycke Se Formandens beretning på hjemmesiden. Formandens beretning blev godkendt. Regnskabsberetning ved kasserer Michael Hansen Se Regnskab på hjemmesiden Der var en kommentar om udgifterne til bestyrelsen ikke var medregnet to gange ved den ene smagning.

Referat 2012/2013 Read More »