Michael Hansen

Referat 2015/2016

Referat af ordinære Generalforsamling i Whiskylaug Loch Ness fredag d. 13. maj, 2016. Kl. 19.00 Valg af dirigent Lene blev valgt. Det blev konstateret, at generalforeningen er blevet indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægterne. Formandsberetningen af Bo Bønnelycke. Formanden takkede for fremmødet. Foreningen har haft et stabilt år, både økonomisk og medlemsmæssigt, men det er

Referat 2015/2016 Read More »

Referat 2014/2015

Referat fra Generalforsamlingen Loch Ness 8.maj 2015 Valg af dirigent Lene Jeppesen valgt Formandsberetning Lene Jeppesen roste Find Holger-smagningen, stor ros til bestyrelsen Formandens beretning godkendt. Regnskabsberetning Vi har i år haft et underskud på ca 4000kr, det skyldes færre medlemmer og færre til smagningerne. Indkøb til eget brug, var bare en post som Bo skulle

Referat 2014/2015 Read More »

Referat 2013/2014

Referat for generalforsamling afholdt 2. maj 2014 Valg af dirigent Der blev forslået Peter. Peter valgt Formandsberetning Formandens beretning i skriftlig form. Der skal stå 2014 i smagningen i september Beretning vedtaget. Regnskabsberetning Se regnskab på nettet. Regnskab godkendt Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) 4a – Forslag om

Referat 2013/2014 Read More »