Nyt om Generalforsamling 2020

Som I måske lige har hørt, så er forsamlingsforbuddet fastholdt på 10 personer. Der er ingen mulighed for at afholde vores generalforsamling d. 15, næste fredag.

Vi foreslår derfor at vi laver en virtuel generalforsamling bestående af bestyrelsen og eventuelle nye medlemmer. Der er sendt agenda ud, og regnskabet er godkendt af vores revisor. Der er ingen forslag til generalforsamlingen. Bortset fra Thorbjørn, ønsker alle at fortsætte en periode mere. Vi har foreslået Kim Koch som erstatning, men mangler hans endelige accept.

Vi vil meget gerne have jeres input så hurtigt som muligt.

Det er ikke normale tider, og ingens vedtægter har taget højde for denne situation. Vi kan derfor kun håbe på jeres opbakning, og ser frem til jeres holdning til forslaget.

På vegne af bestyrelsen, Formanden Bo Bønnelycke