Generalforsamling – 7. maj 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021


 

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 7. maj 2020 kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil ske online.

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandsberetning.
 3. Regnskabsberetning.
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150 pr. år.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant.
  Næstformand Jerry Knuth er på valg.
  Kasserer Michael Hansen er på valg.
  Sekretær René Sørensen er på valg.
  Suppleant Kim Høg Hermansen er på valg.
  Alle er villige til genvalgt
 6. Valg af revisor Poul Erik Gudiksen er på valg.
  Valg af revisorsuppleant Kim Høg Hermansen er på valg.
  Begge er villige til genvalg.
 7. Eventuelt

Sidste frist for tilmelding er den 5. maj 2021.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for sæsonen 2020/2021.

Video fra online generalforsamling