Regnskab 2020/2021

Regnskab 1. maj ’20 – 30. april ’21


Sæson 20/21Budget 20/21Sæson 19/20
Resultatopgørelse
Indtægter
Medlemskontingenter6.3505.0006.150
Smagninger55.40025.00026.850
Auktioner6.62512.0005.165
Whisky og Glas4201.000200
Indtægter i alt68.79544.80040.065
Udgifter
Whisky til smagninger54.98731.00020.844
Sandwich til smagninger8252.7009.970
Hjemmeside og E-mail1.4311.0001.007
Bestyrelsen9.7505.8603.450
ForeningsLet2.2872.2002.268
Øvrige omk - Incl. gebyr1.382840718
Øl & Vand434800699
Udgifter i alt71.09544.40038.956
Årets resultat-2.3004001.109
Balance
Aktiver
Kasse1621
Bankkonto25.08126.761
Varelager Glas1.6802.100
Aktiver i alt26.76229..482
Passiver
Egenkapital
Egenkapital primo29.48228.373
Årets resultat-2.3001.109
Afgang Glas-420-410
Egenkapital i alt26.76229.482
Passiver i alt26.76229.482