Generalforsamling – 15. maj 2020 – Bemærk ny dato

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020


 

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 15. maj 2020 kl. 19:00.

Bemærk at kun bestyrelsen deltager og det sker online.

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandsberetning.
 3. Regnskabsberetning.
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant.
  Formand Bo Bønnelycke er på valg.
  Medlem Thorbjørn Nielsen er på valg.
  Suppleant Kim Høg Hermansen er på valg.
 6. Valg af revisor Poul Erik Gudiksen er på valg.
  Valg af revisorsuppleant  Kim Høg Hermansen er på valg.
 7. Eventuelt

Som vanligt sætter lauget whisky på bordet efter generalforsamlingen, og denne aften har vi nogle gode gamle flasker.

Husk også vores bankospil som er ligeså omfattende som det plejer.
Prisen for bankoplader med 6 styks koster kr. 100,00.

Sidste frist for tilmelding er den 12. maj 2020.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for sæsonen 2019/2020.