Generalforsamling – 3. maj 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019


 

Så indkalder vi til årets ordinære generalforsamlingen som finder sted fredag den 3. maj 2019 kl. 19:00.
Pavilion nr. 21, Bag Slagelse teater. Indkørsel fra Oehlenschlægergade.

Generalforsamlingen indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Regnskabsberetning
 4. Forslag (Ingen forslg er modtaget)
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant
  Næstformand Jerry Knuth er på valg og modtager genvalg.
  Kasserer Michael Hansen er på valg og modtager genvalg.
  Medlem René Sørensen er på valg og modtager genvalg.
  Suppleanten Vakant er på valg.
 6. Valg af revisor Per Jørgensen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen forslår Poul Erik Gudiksen
  Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen forslår Kim Høg Hermansen.
 7. Eventuelt

Som vanligt sætter lauget whisky på bordet efter generalforsamlingen, og denne aften har vi nogle gode gamle flasker.

Husk også vores bankospil som er ligeså omfattende som det plejer.
Prisen for bankoplader med 6 styks koster kr. 100,00.

Sidste frist for tilmelding er den 2. maj 2019.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for sæsonen 2018/2019.


Bemærk venligst at generalforsamlingen bliver afholdt i et nyt lokale.

Stadig samme område, men du skal lidt lægere frem.

Bag gymnastiksalen er der tre lokaler, hvor vi skal være i det ene.